Föremål

sadelklädsel, röd

Bottentyg av röd sammet i kypert, söm längs mitten. Stadkant i höger sida, gulbrunrandig med grön kant. Längs sidorna och nederkanten en påsydd 80 mm bred bård av röd sammet avsydd i de bakre hörnen, med yttäckande broderi i läggsöm och plattsöm av guld och silver, nedsytt med silke. Ett akantusmönster med 100 mm bred rapport. Framkanten avslutas med en 30 mm bred guldgalon och 22 mm på främre bommens övre kant och sidor och på bakre bommens bakre sida och över sidsömmarna. Fållen 30 mm bred direkt efter bård resp. galon.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Överdrag
Kategori
Sadeltillbehör
Storlek
  • Längd 540 mm (exkl. fåll)
  • Bredd 800 mm
  • Höjd 500 mm (bom fram)
  • Höjd 130 mm (största)
  • Längd 580 mm (bak)
Antal
1
Datering
1777
Föremålsnummer
6165_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 588
Litteratur
  • Bevarandets hemlighet : konsten att vårda, förvara och konservera, Bevarandets hemlighet, 1991, katalog: 4: 17: 1
  • Bevarandets hemlighet : konsten att vårda, förvara och konservera, Bevarandets hemlighet, 1991, katalog: 4: 17: 1 (Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet)
  • Bevarandets hemlighet : konsten att vårda, förvara och konservera, Bevarandets hemlighet, 1991, katalog: 4: 17: 1 (Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Sadlar och Tygh medh dess tillbehör Tid. inv. nr.: 14
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Tid. inv. nr.: 33 Nr. i föreg. inv.: 14
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Tid. inv. nr.: 34 Sida: 58 Nr. i föreg. inv.: 172 Anmärkning: kvittenser 1748-1807
Typ
Äldre inventarium
Titel
Drottning Christinas
Datum
1855
Text
3 st Sadlar af rödt sammet, sömmarne kantade med guldgaloner, bredt guldbroderi på 3 sidor af kåpan; Stigbyglar finnes till 2.ne 1 Sadel af rödt atlas, lika med föregående; med jolar och stegbyglar. Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 656 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Titel
Drottning Christinas
Datum
1840
Text
3 st sadlar med rödt sammets öfverdrag, kantade på sömmarne med Guldgaloner samt bredt guldbroderi på 3 sidor af kåpan. 1 st Dito (Sadel) med rödt atlas med lika broderi tillhörande jolar och stegböglar. Anmärkning: Dessa 4 sadlar gjorde för Drottning Christinasss kröning (söndrige) Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 656 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
4 st Sadlar warit uttagne och quitterade återlämnade som de nu befinnes enl. betyg, neml. 3 st med rödt sammet öfwerdrag kantade på sömarne med guld galoner samt med bredt guld brodd: på 3 sidor af Kåpan. 1 st af dem med rödt atlass öfwertåg med lika brodd. med tillhörande Jolar och Stegböglor borrderiet kring kåporne tagne af gamla wagns dynor. Tid. inv. nr.: 656 Sida: 95 Nr. i föreg. inv.: 34 Sida i föreg.inv.: 140
Typ
Äldre inventarium
Titel
Hennes Maijst Drottning Christinae Egne så väl som Mans Sadlar i Dess Regements tid brukade, Neml.n
Datum
1821
Text
Tre stn Sadlar med Rödt Sammets öfwerdrag, kantade på Sömmarne med Guld galoner samt med bred Guld broderie på 3 sidor af Kåpan. En Sadel med rödt Atlast Öfwertåg med lika broderie, med tillhörande Jolar och Stegböglor. Broderiet kring Käporne tagne af gamla Vangsdynor. Förestående 4 Sadlar befunnos på detta sätt vid Inventer: 1803. Desse Sadlar äro gjorde för Hennes Majst Högstsalig Enke Drottningen Mariae Eleonorae Pager, till Hennes Majst Drottning Christinae Kröning, och voro är 1748 af Råttor mcyket skadade. Rubrik: Sadlar och Ridetyg fordna Konungars Tid. inv. nr.: 656 Sida: 57 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Sadel af rödt sammet, med sadelkappan broderad i guld och silfver; och sömmarne kantade med guldgaloner, stigbyglar af förtent jernbleck, simpla och öppna i steget. Senare tillägg: (588 a. Sadelgjord särskild och förd på nr 30/4) Tid. inv. nr.: 588 Nr. i föreg. inv.: 656
Typ
Äldre inventarium
Titel
Drottning Christinas
Datum
1850
Text
3 Sadlar med rödt sammetsöfverdrag, kantade på sömmarne med guldgaloner samt med bredt guldbroderi på 3ne sidor af kåpan. Stygbyglar finnes till 2.ne 1 Dito med rödt atlas, lika broderi, samt tillhörande jolar och stegböglar. Begagnade af Drottning Maria Eleonoras Pager vid Drottning Christinas Kröning (söndrige) Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 656 Sida: 37 Nr. i föreg. inv.: 656