Föremål

Britannia prout divisa fuit temporibus Anglo.Saxonum, praesertim durante illorum Heptarchia [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 5. Amsterdam, 1662]

Karta omgiven på höger och vänster sida av 14 historiska gestalter, heraldiska vapen samt inskriptioner. Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1645, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 302.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110526_SKOBOK