Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Elkamin

KAMIN elektrisk (2 000 watt). Täljsten med järn. Liggande rektangulär på fyra fötter. I form av tätt intill varandra ställda kolonner, upptill och nedtill samt på mitten till synes sammanhållna av ett profilerat järnband, bronserat med aluminium. Fötter av aluminiumbronserat järn, cylindriska med utstående nederkant. Höjd: 53,3 cm, längd: 63,5, bredd: 17,4 cm. Gåva till Wilhelmina von Hallwyl julafton 1927 från dottern Ebba Johanna Cecilia von Eckermann. Inköpta hos Handöls Nya Täljstens- och Vattenkrafts-Aktiebolag. Aldrig använd.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kamin
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material
  • Täljsten
  • Järn
Storlek
  • Bredd 17.4 cm
  • Höjd 53.3 cm
  • Längd 63.5 cm
Tidigare ägare Handöls Täljstens AB
Föremålsnummer IV:XVII:E.a.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
KAMIN, elektrisk (2000 watt).
Text
Af täljsten, med järn. Liggande rektangulär, på fyra fotter. I form af tätt intill hvarandra ställda kolonner, upptill och nedtill samt å midten till synes sammanhållna af ett profileradt järnband, bronseradt med aluminium; ofvanpå en lös skifva af täljsten; nedtill å ena långsidan en stickkontakt med tre klufna stift. Fötter af aluminiumbronseradt järn, cylindriska, med utstående nederkant. Inuti kaminen tre batteriskifvor. Upptill å ena hömkolonnen en pålagd rektangulär mässingsplåt, hvarå mot svart botten: Å öfre jämbandet under den lösa skifvan i relief i nedsänkt fält: SK 207 Höjd: 53.3 cm.; längd: 63.5 cm.; bredd: 17.4 cm. Gåfva till Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, Julaftonen 1927 från hennes dotter Ebba Johanna Cecilia von Eckermann, f. 15 Maj 1866. Inköpt af den sistnämnda hos Handöls Nya Täljstens- och Vattenkrafts-Aktiebolag, Birger Jarls-gatan 33, Stockholm. Aldrig använd.