Föremål

Sabel för infanteri, Preussen, äldre klinga

Fäste av förgylld mässing. Oval plan knapp med profilerat kort ryggbeslag. Oval plan nitknapp med graverat monogram "M.R." (Reuter). Handbygel som delar sig i tre grenar med den preussiska örnen i genombrutet ciselerat arbete med kejsar Wilhem II:s monogram "W II" på bröstet. Smal, plan parerplåt med nedvikt insida. Böjd kavel av fiskskinn lindad med tvinnad silvertråd. Slätt nedre beslag av förgylld mässing. Klinga rak, tvåeggad med plan rygg vid basen. Graverad och förgylld inskrift på tyska på baspartiet "Gott seegne Dich Du Held auss Mitternacht Du Löw vor Dem Die stärcksten Feinde zittern, Gott stärcke Dich bey allen Ungewittern, Gott sey bey Dir und deiner taapfern macht". "Bluh theurer Carolus Du held auss mitternacht, Den ist Dass helden glück nach hertzens´Wunsch anlacht. Vor Dir ist manchen Feind sein stoltzer mut entfallen. Darum sohl Dem ruhm bey uns bis an Die Wolcken schatten". Framför texten på klingans utsida är 4 kronor graverade. (Livrustkammarens prot. 7 febr. 1896). Gåva av Överste Reuter på kejsar Wilhem II:s befallning hitsänd och genom H.M. Konungen (Oscar II), jäml. nåd. handbrev av den 5 Febr. överlämnad till samlingen. Enligt uppgift lär klingan tillhört en värja som av staden Stralsund skänkts till konung Karl XII. Klingan, som är något förkortad och starkt rengjort, är monterad såsom modern preussisk infanterivärja.

Storlek
  • 980
  • 120
  • 825
  • 23
  • 640
Antal 1
Datering 1880 – 1899

1800-talets slut

Inskription
  • Preussens örn med WII på bröstet
  • Carolus Du Held auss mitternacht ...
  • Gott Seegne Dich Du Held auss mitternacht Du Löw vo Dem Die stärcksten Feinde zittern....
  • M R, namnchiffer
  • Gott Seegne Dich Du Held auss mitternacht Du Löw vo Dem Die stärcksten Feinde zittern....
Föremålsnummer 5626_LRK