Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel för infanteri, Preussen, äldre klinga

Fäste av förgylld mässing. Oval plan knapp med profilerat kort ryggbeslag. Oval plan nitknapp med graverat monogram "M.R." (Reuter). Handbygel som delar sig i tre grenar med den preussiska örnen i genombrutet ciselerat arbete med kejsar Wilhem II:s monogram "W II" på bröstet. Smal, plan parerplåt med nedvikt insida. Böjd kavel av fiskskinn lindad med tvinnad silvertråd. Slätt nedre beslag av förgylld mässing. Klinga rak, tvåeggad med plan rygg vid basen. Graverad och förgylld inskrift på tyska på baspartiet "Gott seegne Dich Du Held auss Mitternacht Du Löw vor Dem Die stärcksten Feinde zittern, Gott stärcke Dich bey allen Ungewittern, Gott sey bey Dir und deiner taapfern macht". "Bluh theurer Carolus Du held auss mitternacht, Den ist Dass helden glück nach hertzens´Wunsch anlacht. Vor Dir ist manchen Feind sein stoltzer mut entfallen. Darum sohl Dem ruhm bey uns bis an Die Wolcken schatten". Framför texten på klingans utsida är 4 kronor graverade. (Livrustkammarens prot. 7 febr. 1896). Gåva av Överste Reuter på kejsar Wilhem II:s befallning hitsänd och genom H.M. Konungen (Oscar II), jäml. nåd. handbrev av den 5 Febr. överlämnad till samlingen. Enligt uppgift lär klingan tillhört en värja som av staden Stralsund skänkts till konung Karl XII. Klingan, som är något förkortad och starkt rengjort, är monterad såsom modern preussisk infanterivärja.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Fiskskinn
 • Silvertråd
Storlek
 • Längd 980 mm
 • Bredd 120 mm
 • Längd 825 mm (klinga)
 • Bredd 23 mm (klinga)
 • Vikt 640 g
Teknik
 • gravering
 • Förgyllning
Antal 1
Datering 1880 – 1899

1800-talets slut

Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare
Inskription
 • Dekor: Preussens örn med WII på bröstet
 • Signatur/Påskrift: Carolus Du Held auss mitternacht ...
 • Signatur/Påskrift: Gott Seegne Dich Du Held auss mitternacht Du Löw vo Dem Die stärcksten Feinde zittern....
 • Signatur/Påskrift: M R, namnchiffer
 • Signatur/Påskrift: Gott Seegne Dich Du Held auss mitternacht Du Löw vo Dem Die stärcksten Feinde zittern....
Föremålsnummer 5626_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5766:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 118
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 118
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 118
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 118
Relaterat föremål Samhör med: 5627_LRK (Samhörande balja nr 5627.)