Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Civiluniformsvärja, diplomat

. Fäste av förgylld mässing, gjutet med dekor i hög relief. Triangulär knapp med invändigt gängad nitknapp, dekor på in- och utsidan i form av trofégrupper bestående av bröstharnesk och hjälm samt två korslagda svärd. Genombruten nedåtböjd parerplåt s.k. à clavier med det krönta svenska riksvapnet med sköldhållare men utan hjärtsköld. Nedåtböjd bakre parerstång avslutad med rund knopp med rosendekor, främre parerstång övergående i handbygel, lyrformig, genombruten dekor på handbygelns mittparti, intappad övre ände. Rektangulärt kryss med blomsterdekor på utsidan, eldstålsliknande dekor på insidan. Kavel belagd med två platta skivor av pärlemor med ränder ca 5 mm från kanterna, kavelns sidor dekorerad med blomster. Rankor i låg relief. Stötlapp av rött kläde. Klinga treeggad, s.k. stukatklinga, helt odekorerad.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Mässing, Pärlemor, Kläde
Storlek Längd 812 mm (klinga), Bredd 15 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, Gjutning
Antal 1
Datering 1900 – 1999 (1900-tal)
Tidigare ägare Ägare: Undén, Ulf Torsten, Givare: Undén, Gerda
Inskription Dekor: riksvapen Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 7722_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 71:9:a