Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Bernhard Glaumann.

Fem visitkort från kamrer Bernhard Glaumann. Första kortet är utan datum, adress (nedre vänstra hörnet) Humlegårdsgatan 20, (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 01.10.1914 samt med rosa band, adress (nedre högra hörnet) Karlavägen 26. Tredje kortet daterat 26.01.1919, handskrift (nedanför namnet) "Med våra vördsammaste lyckönskning". Fjärde kortet daterat 01.10.1919. Femte kortet är utan datum, handskrift (baksidan) ".....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1919

1914 - 1919

Tidigare ägare Glaumann, Bernhard
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.314._HWY