Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Franz von Herff, Kaiserlicher Generalkonsul.

Fem visitkort från Franz von Herff, Kaiserlicher Generalkonsul. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum, vikt i nedre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 10.10.1916. Handskrift "....". Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1917

1916 - 1917

Tidigare ägare Herff, Franz von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.390._HWY