Föremål

Grosser Staats- und Kriegs-Minister Glück-und Unglücks-Fälle ... Frankfurt und Leipzig, In Verlegung Johann Theodori Poetii Buchhändlern zu Dreszden ... 1689

Band av sprängd kalv. Röd-blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1600
  • 1689

1689 (tryckår); 1600 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer 96079_SKOBOK