Föremål

Mårten Triewalds år 1728 och 1729 håldne föreläsningar, på riddarehuset i Stockholm, öfwer nya naturkunnigheten, hwarutinnan densamma genom rön och försök är worden förklarad och stadfästad. Til allmänn tienst utgifne. Första delen [-Andra delen]. Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström. 1735 [-1736].

Band med pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Rödstänkt snitt. Guldtr. titel, rygg.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1735 – 1736, 1700 (1735-1736; 1700 (bandets tillverkning); 1735-1736 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Triewald, Mårten (Författare), Nyström, Petter Jöransson (Tryckare), Schröder (Konstnär), Berguist, Carl (Gravör)
Föremålsnummer 108280_SKOBOK