lårbetäckning

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Benpansar
Kategori Benpansar
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 22661_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5073:h