Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan för Karl X Gustavs drabanter m:1654, etsad dekor av David Kohl.

Klinga med symmetriska, uppåtriktade vingar, ovanför dessa två och nedanför tre volutformiga utsprång. Utmed hela klingan en markerad mittås. Etsad dekor, vid basen årtal: 1654, därovanför det svenska riksvapnet, hjärtsköld Pfalz samt namnchiffer C G R S (C G krönt av en gemensam krona, R S av var sin). Vinkelformig avslutningsbård samt därovanför två breda, längsgående rankbårder. Blommor sida 1:1 flerdubbel ros 1:2 druvklase 1:3 korsblomma 1:4 flerdubbel ros 2:1 flerdubbel ros 2:2 blåklint 2:3 flerdubbel ros 2:4 korsblomma Sexsidig, balusterformig hals, l: 21 mm med 22 mm lång tapp, inskruvad i holken. Holk, l: 112 mm, krans i form av två sexssidiga skivor, åtskiljda av genombrutna, 3-liknande, parvisa ornament.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Material Trä, Stål
Storlek Längd 560 mm (klinga)
Teknik Djupetsning
Antal 1
Datering 1654
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Kohl, David Casparsson (Tillverkare)
Inskription Dekor: riksvapen Sverige-Pfalz, Signatur/Påskrift: C G R S
Föremålsnummer 5872_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3747