Föremål

Prodromus tractatuum de geographia Scandinavæ veteri, et historiis gothicis: exhibens succinctum judicum de Scythiæ, Svethiæ et Gothiæ etymo, ut et runarum in cippis helsingicis ac medelpadicis inventarum ætate ... Stockholmiæ, sumptibus & typis Joh. L. Horrn, ...

Pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1700

1726; (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 95937_SKOBOK