Foto: Mohr, Jens, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sigillstamp guvernör S:t Barthelemy

Oval platta av stål, däri graverat vapen, oval sköld med tre kronor, bågformig skraffering. Skölden krönt av kunglig krona och omgiven av Serafimerordens kedja med tecken. Spegelvänd omskrift: "GOUVER:S SIGILL S:T BARTHELEMY". Kantbård i form av repstav. På plattans ovansida cylindrisk skiva samt därpå uppåt avsmalnande fyrkantig tånge med fasade kanter.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sigillstamp
Kategori Sigill
Material Stål
Storlek Höjd 5 mm (platta), Bredd 28 mm (platta), Längd 31 mm (platta)
Teknik gravering
Antal 1
Datering 1784 – 1877 (1784-1877)
Tillverkare Isaac, Aaron (Tillverkare)
Inskription Dekor: lilla riksvapnet, oval sköld med böjd skraffering för blått, krönt av kunglig krona och omgiven av Serafimerordens kedja och kors
Föremålsnummer 2626_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 39:87