Föremål

Plan av jordvåning och källare

RITNING till nybyggnad Färglagd med rött, gult, grönt och blått. Påskrift: "Tillhör Kongl. resolutionen den 16 januari 1894 betygas ex officio. A.L.van der Hagen." Planen kom slutligen ej helt utföras enligt ritningen.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ritning
Kategori
  • Arkitekturritningar
  • 64. LXIV Arkiv
Material Papper
Storlek
  • Bredd 48 cm
  • Höjd 72 cm
Teknik Tusch
Datering 1893
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Clason, Isak Gustaf (Tillverkare)
Tidigare ägare Clason, Gustav
Inskription Signatur/Påskrift: I G Clason 93
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.04._HWY