Föremål

bikorn sorglivré livjägare OII

Bikorn av svart silkesfelb, kantad med svart sidenripsband. Blå-gul kokard. Under kokarden en välvd silverknapp med unionsvapnet. På var sida fyra fastsydda sidenband. På hattbrättena hål (efter bortsprättade buljoner?). Foder av svart siden. I kullen ett firmamärke i guldtryck: "A. ERICSSON & C:o // FÖR UTMÄRKTFÖRTJENST OM SVENSKA SLÖJDERNA P 1847P // STOCKHOLM". Svettrem, b: 51 mm av svart skinn.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hatt
Kategori Civila uniformer, svenska
Material Silkesfelb, Siden, Silver
Storlek Längd 495 mm, Bredd 160 mm, Höjd 270 mm, Vikt 330 g
Antal 1
Datering 1872 – 1905 (1872-1905)
Tillverkare Ericsson, Anders (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige
Inskription Dekor: riksvapen Sverige-Norge, Signatur/Påskrift: A ERICSSON & CO STOCKHOLM FÖR UTMÄRKT FÖRTJENST OM SVENSKA SLÖJDERNA 1847, Signatur/Påskrift: A ERICSSON & CO STOCKHOLM FÖR UTMÄRKT FÖRTJENST OM SVENSKA SLÖJDERNA 1847
Fysiska egenskaper Färg: Svart
Föremålsnummer 13110_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:52