Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Hulda Engellau, f. Lindequist.

Tre visitkort från Hulda Engellau, f. Lindequist. Första kortet daterat 1915. Andra kortet daterat 1917 samt sorgkant. Tredje kortet daterat 1918.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1918 (1915 - 1918)
Tidigare ägare Ägare: Engellau, f. Lindequist, Hulda
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.261._HWY