Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kassaskrin

Rektangulärt, med platt fällock och plan botten, duken vävd i små fyrsidiga rutor. Kring skrinets övre och lockets yttre kant en stav av bleckplåt; på skrinets hörn en pålagd bleckplåt, omviken på bottnens undersida samt där med en halvsfärisk fot; längs plåtarnas kanter en skarp rygg. Ovanpå locket i varje hörn ett pålagt treflikigt blad av plåt, vänt inåt. På framsidan ett på insidan liggande lås (nyckel saknas): på utsidan en konturerad nyckelskylt, kring vars ytterkant en stav. Inuti skrinet en lös låda med kanter och hörn som skrinets samt indelad i tre tvärgående fack. I ett av facken fem svenska 1-öres kopparmynt av åren 1905,1911,1920 (två stycken) och 1927. Tillhört inventarierna på Walther von Hallwyls privata kontor, inrymt i Hamngatan 4, Stockholm, 1909 - 1921; därefter på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Penningskrin
Kategori
  • Skrin
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Bleckplåt
  • Järntrådsduk
Storlek
  • Höjd 2.9 cm (lådan)
  • Höjd 5.3 cm
  • Bredd 8.2 cm (låda)
  • Bredd 10.5 cm
  • Längd 14.4 cm (låda)
Föremålsnummer II:V:A.i.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
PENNINGSKRIN (kassaskrin).
Text
Af fin järntrådsduk och bleckplåt. Rektangulärt, med platt fallock och plan botten, duken väfd i små fyrsidiga rutor. Kring skrinets öfre och lockets yttre kant en staf af bleckplåt; å skrinets hörn en pålagd bleckplåt, omviken på bottnens undersida samt där med en halfsfarisk fot; längs plåtarnas kanter en skarp rygg. Ofvanpå locket i hvarje hörn ett pålagdt tre-flikigt blad af plåt, vändt inåt. Å framsidan ett på insidan liggande lås (nyckel saknas); å utsidan en konturerad nyckelskylt, kring hvars ytterkant en staf. Inuti skrinet en lös låda- med kanter och hörn som skrinets samt indelad i tre tvärgående fack. Höjd: 5.3 cm.; längd: 15.7 cm.; bredd: 10.5 cm. Lösa lådan, höjd: 2.9 cm.; längd: 14.4 cm.; bredd: 8.3 cm. I ett af facken fem svenska i-öres kopparmynt af åren 1905, 1911, 1920 (två stycken) och 1927. Tillhört inventarierna å Walther von Hallwyls privata kontor, inrymdt i Hamngatan 4, Stockholm, 1909—1921; därefter å Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.