Föremål

Lettere del signor Francesco Visdomini, ... Con Nvove aggivnte ... In Venetia, appresso Alessandro de Vecchi. MDCXXVI

Pergamentband.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1626, 1600 (1626; 1600 (bandets tillverkning); 1626 (tryckår))
Tillverkningsplats Venedig
Tillverkare Vecchi, Alessandro de (Tryckare), Visdomini, Francesco (Författare)
Föremålsnummer 109110_SKOBOK