Föremål

Chroniick van Hoorn, daer in verhaelt werden des selven stadts eerste begin, opcomen en gedenckweerdige geschiedenissen, tot op den jare 1630 ... Als mede een corte beschrijvinghe van den teghenwoordigen staet van de stadt: des selven ontwerp: en oock een kort verhael van de geleerde mannen ... midtsgaders de namen van de regenten. Oversien, verbetert, en eensdeels op't nieu beschreven, deur D. Velius, ... Derde druck, versien met een bequaem register. Hier achter is oock by-gevoeght het Westfrisia Th: Velii, overgeset in Nederduytsche versen door I. de Groot, I.C. Tot Hoorn, gedruckt by Isaac Willemsz. boeck-drucker ... Anno 1648 ...

Pergamentband. 2 par knytband av grönt linne. Rödstänkt snitt

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1648, 1600 (1648; 1600 (bandets tillverkning); 1648 (tryckår))
Tillverkningsplats Hoorn
Tillverkare Ravesteijn, Io. a (Konstnär), Meurs, J v (Gravör), Velius, Theodorus (Författare), Beeck, Isaac Willemsz van der (Tryckare)
Föremålsnummer 108784_SKOBOK