Föremål

Glossarium juridicum danico-norvegicum. Det er: alle gamle danske oc norske glosers rette forklaring... Prentet i Kiøbenhaffn, paa Melchior Martzans och Jøregen Holstes bekostning. Anno MDCLII.

Pergamentband. Pärmfyllnad: trä.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1652, 1600 (1652; 1600 (bandets tillverkning); 1652 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Martzan, Melchior (Förläggare), Weyle, Christen Osterssön (Författare)
Föremålsnummer 108933_SKOBOK