Föremål

Christliche Gebet dess Gottseliger reiner Lahrer Büchern und Schrifftenn zusammen gezogenn. Auch mit gar alten vnd schönen figurlein gezieret. Manuskript på pergament

Praktband av ebenholz med inläggningar av silver. Rygg och spännen av silver. Förgyllt snitt

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Föremålsnummer 110208_SKOBOK