Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överstelöjtnant och Fru Fischerström.

Ett visitkort från Överstelöjtnant Nils Fischerström och fru, daterat 1921. Handskrift "med vördsamt deltagande".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921
Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.282._HWY