Föremål

Brev inkommande

1897:3 B - Brev inkommande: L - O Lindström, Erik. Voxna Olsson & fils, Martin, Paris Olsson & sons, Martin, London (forts. i volym A.a.220)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1897
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.219._HWY