Föremål

Hög kopp av vitt porslin.

Tillverkare: Wilhelm Heinemann, Stockholm. Målad signatur under botten: "W : Heinemann i Sthlm.". Vidgad mynning och fot. Miniatyrmålning av hästgardist i vinterlandskap. Ram, fot, mynning och öra förgyllda. Djupt fat med kantlist i guld. 1830- tal. TIllhörande lapp: Denna Toilett Servis har framledne Hans Excellence Riksmarskalken Grefve Magnus Brahe begagnat, så väl under dess enskilta Resor som äfven vid alla Resor med Högstsalig Konung Carl XIV Johan, och äfven vid alla Utländska beskickningar. den är lemnad till Sko Kloster af förste Hofstallmästaren Grefve Nills Brahe 1845.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Kopp med fat
Kategori Landskapsmåleri
Material Porslin
Storlek Diameter 116 mm, Diameter 152 mm, Höjd 92 mm, Höjd 33 mm
Teknik Överglasyrmålning
Antal 2
Datering 1830 – 1839 (1830-tal)
Tillverkningsplats Stockholm, Sverige, Stockholm
Tillverkare Heineman, Wilhelm (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Brahe, Nils Fredrik
Föremålsnummer 3263_SKO