Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Medalj av koppar från världsutställningen i Paris 1867, tilldelad Livrustkammaren.

Åtsida: Napoleon III, halsbild, profil v, lagerkrans om huvudet, signatur vid avsnittet: "H.PONSCARME F.", omskrift: "NAPOLEON III EMPEREUR" Frånsida: två putti stående på sockel, hållande tavla med text: "MUSEE DES ARMEURS // DE STOCKHOLM", ovanför tavlan lagerkrans ombunden med fladdrande band, på sockeln mellan dessa putti sitter en fläkt örn. Omskrift: "EXPOSITION.UNIVERSELLE.DE.MDCCCLXVII.A.PARIS". I avsnittet nedanför sockeln signatur: "H.PONSCARME", samt text: "HISTOIRE.DU.TRAVAIL // POUR.SERVICES.RENDUS". På kanten stämplat: "CUIVRE" och otydlig stämpel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj, Medalj från världsutställningen i Paris 1867
Kategori Medaljer
Material Koppar
Storlek Vikt 160 g, Diameter 68 mm
Antal 1
Datering 1867
Tillverkningsplats Frankrike
Tillverkare Ponscarme, H (Tillverkare)
Avbildad Napoleon III av Frankrike
Inskription Dekor: örn, fläkt, Dekor: örn, fläkt, Dekor: lagerkrans ombunden m band, Dekor: porträtt,halsbild profil v lagerkrans, Dekor: porträtt,halsbild profil v lagerkrans, Dekor: putti(2)på sockel hållande tavla, Dekor: porträtt,halsbild profil v lagerkrans, Dekor: putti(2)på sockel hållande tavla, Signatur/Påskrift: Livrustkammaren
Föremålsnummer 688_LRK