Föremål

Arkivhandling, biografi. Brev.

Biografi. Brev. Adelborg, Gertrud, se Fredrika- Bremer- Förbundets Landthushållningsskola. Hernmarck, C. G. 8.5.[1883]. I brev.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Biografi, Brev
Kategori Brev, 64. LXIV Arkiv
Datering 1883 ([1883])
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.a.08._HWY