Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement, Kopior, Fakturor

1902:5 C - Certepartier, trä - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalksten och tackjärn - Kopior av fakturor: Diverse Järn

Föremålsbenämning Affärshandlingar
Datering 1902
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.264._HWY