Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Fastighetsbolaget Riddaren. Nr 24 A gRef Thuregatan. I stall för 5 hästar, en vagnbod m.m. Stockholm den 7 december 1906. 1.10.1907-1.10.1912. Bilagor: Utdrag av Inteckningsprotokollet, hållet hos Stockholms Rådstufvurätt den 10 december 1906. Gravationsbevis, 27 december 1906.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.08._HWY