Föremål

Olympisk medalj, femte olympiaden, Stockholm 1912.

Medalj av silver, åtsida: porträtt av Gustav V, halsbild, profil vänster, signatur vid avsnittet: "A.LINDBERG", text: "GUSTAF. V. SVERIGES. KONUNG". Frånsida: korslagda palm- och lagerkvistar, tre kronor, och däröver text: "FEMTE OLYMPIADEN STOCKHOLM 1912". Medaljen krönt av kunglig krona. Band av ljusblå sidenmoaré med fyra smala gula ränder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning
  • Medalj
  • Olympisk medalj
Kategori Medaljer
Material
  • Silver
  • Sidenmoaré
Storlek Diameter 31 mm
Antal 1
Datering 1912
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
  • Färg: ljusblå
  • Färg: Gul
Föremålsnummer 1803_LRK
Andra nummer Nr 1867: 51:348
Litteratur Minnesutställning över Konung Gustaf V anordnad av Kungl. Livrustkammaren nov. 1951- jan.1952, Gustav V, katalog: a: 6: 44
Relaterat föremål 1798_LRK