Föremål

Teglas i hållare av nysilver.

Teglas med hållare av nysilver. Glaset svagt avsmalnande nedåt, samt kraftigt avrundat mot bottenytan. Helt odekorerat. Hållaren av nysilver är genombruten av små fyrpassliknande hål, har upptill och nedtill runtom löpande, runda vulster. Handtaget öronformat. I botten två stämplar: en otydlig, möjligen med bokstaven J, samt en propellerliknande, trebladig stämpel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Glas
Kategori Glas och koppar
Storlek Höjd 65 mm (hållare)
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Victoria av Baden
Föremålsnummer 12501_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:46