Föremål

Norrigia illustrata, eller Norriges med sine underliggende lande oc øer, kort oc sandfærdige beskriffvelse: hvor udi loffvis oc berømmis det riges herlighed: fremfarne kongers mact: stridbarhed oc manlighed; adel oc kampers dristighed... oc andet som er værd om dette nordske rige at vide oc læse, colligeret oc sammenskrefven aff Jens Lauritzøn Wolff... Prentet i Kiøbenhafn aff Georg Lamprecht aar MDCLI.

Band av sprängd kalv m. guldtr. dekor, rygg. Guldtr. röd titeletikett, rygg. Märkband av rött siden.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1651, 1600 (1651; 1600 (bandets tillverkning); 1651 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Lamprecht, Georg (Tryckare), Wolf, Jens Lauridsen (Författare)
Föremålsnummer 109166_SKOBOK