Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Serafimerordens kraschan

Malteserkors av silver med fasetterade kulor på spetsarna, armarnas inre delar flinkerade, därutanför repstav av guld samt kantbård av silver i repstavsflätning. Mellan och delvis på korsarmarna serafer, på korsarmarna patriarkkors, allt av silver, fastskruvade på baksidan. Blåemaljerad medaljong, välvd med förgylld kantring, på medaljongen i guld tre kronor och tre spikar samt i guld och vit emalj I H S och kors. Baksidan slät, mittpå firmamärke i form av platta med text: "C.F.CARLMAN // KONGL. // ORDENSJUVELERARE // STOCKHOLM". Säkerhetsnål, på nålfästet stämplar: CFC, tre kronor, S, Y 7 (C.F.Carlman, Stockholm 1925).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning
 • Ordenstecken
 • Kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silver
Storlek
 • Vikt 93 g
 • Bredd 93 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1925
Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: serafer
 • Dekor: kors patriark-
 • Dekor: kronor, 3
 • Dekor: spikar, 3
 • Dekor: kors, latinskt
Fysiska egenskaper
 • Färg: Blå
 • Färg: Vit
Föremålsnummer 416_LRK
Andra nummer Nr 1867: 51:414:a