Föremål

606 Episteln oder Send-schreiben von allerhand politischen historischen und anderen sachen gestellt... durch Martin Zeillern... Zu Marpurg. In Verlegung Johann Görlins Buchhandlers in Ulm 1656. (Nytt titelblad:) ...Gedruckt zu Marpurg, bey Johann Kürsznern...

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1656, 1600 (1656; 1600 (bandets tillverkning); 1656 (tryckår))
Tillverkningsplats Marburg
Tillverkare Troschel, Peter (Gravör), Kürszner, Johann (Tryckare), Zeiller, Martin (Författare), Görlin, Johann (Förläggare), Arnold, Jonas (Konstnär)
Föremålsnummer 109392_SKOBOK