Föremål

Adesto benignum Numen & Sanctis gratiam adspira conatibus ! ...manu Johannis Pomereschii, J.U.D. ...Dn. Gregorio Wulf, J.U..D. ...Peragentur haec omnia: Celsissimi Herois...Dn. Caroli Gustavi Wrangel...Publ. sub sigillo Facult. Juridic. 27 Aprilis

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1665
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Pomeresch, Johann (Författare), Doischer, Matthaeus (Tryckare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111079_SKOBOK