Föremål

(Diverse kompositioner)

Band halvt av skinn som som I:I.b.I.i.06. Snitt sprängd i rött, försättsblad brunt papper s.k. olifant. Ryggtitel i guldtryck.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Noter
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1800 – 1899

1800-tal

Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer LXIII:I:I.i.b.27._HWY