Föremål

Certepartier, Cirkulär, Kopior, Fakturor, Kontrakt, Dokument, Marknadsberättelser, Rapporter, Kollastningsdokument, Verifikationer, Rekvisitioner, Slutsedlar, Växelkurser

1872:4 C-W - Certepartier - Cirkulär och marknadsberättelser - Kopior av trävarufakturor - Kollastningsdokument - Rapporter och verifikationer för skånska gårdarna - Rekvisitioner - Slutsedlar - Trävarukontrakt - Växelkurser

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1872
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.15._HWY