Föremål

Inbördes testamente mellan W. H. Kempe och Johanna Kempe. 5 sept. 1844.

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Wilhelm Henrik Kempe. Inbördes testamente mellan W. H. Kempe och Johanna Kempe. 5 sept. 1844. 4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar, Testamente
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1844
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.a.07._HWY