Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Agnes Engelhart.

Sju visitkort från Agnes Engelhart. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Femte kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1917

1914 - 1917

Tidigare ägare Engelhart, Agnes
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.259._HWY