Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Harriet och Thorgny de Mare.

Tio visitkort från Harriet de Mare f. Lossius och Thorgny de Mare. Första kortet är utan datum, på (övre vänstra hörnet) står "1900". Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917 samt sorgkant. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i nedre högra hörnet samt sorgkant. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 1921, handskrift (nedanför namnet) "deltaga".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921 (1915 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Maré f. Lossius, Harriet de, Ägare: Maré, Thorgny de
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.220._HWY