Föremål

Een merkelig predican om wårs Herres Hesu Christi helga lekamens och blods sanna närwarelse uthi hans höghwerdiga Natward, hållin i Dresden på Skäära torsdagh i Slotskyrkionne, anno 1592. Aff Matthæo Tragen... Uthålkat och uthgångin aff Petro Iohannis Gotho Norcopensi. Prentat i Rostock aff Stephan Mölleman, MDCI.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Knytband av skinn. Röd- och blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1601, 1600 (1601; 1600 (bandets tillverkning); 1601 (tryckår))
Tillverkningsplats Rostock
Tillverkare Tragen, Matthæus (Författare), Gothus, Petrus Johannis (Utgivare), Möllmann, Stephan (Tryckare)
Föremålsnummer 108267_SKOBOK