Föremål

Jesuiternas moral

Ur deras egna skrifter framställd. Svens öfversättning jemte inledning. XX, 111s. Bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket fil. dr. Bernhard Lundstedt har i Kungliga Bibliotekets exemplar skrifvit: Samlingen lär vara föranstaltad och bekostad af grossh. W. Kempe. 1 vol. 8:0. Band av mörkblå "vellum"

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1875
Tillverkningsplats
Tillverkare Centraltryckeriet (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.49._HWY