Föremål

Synopsis Historiarum Danicarum En kort svmma offuer Den Danske Historia...Fofatted udi De Danske Kongers Slectebog...Prentet vdi Klöbenhaffn hoss Henrich Waldkirch. Anno MDCXXII

Band av pergament med sparsam dekor. Knytband av skinn

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1622
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Lyschander, Claus Christophersen (Författare), Waldkirch, Henrik (Tryckare)
Föremålsnummer 111052_SKOBOK