Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Gustav III:s utmaningsbrev till riddarspelet på Ekolsund 1776.

Utmaningsbrevet är tryckt på papper och innehållet är författat av Gustav III. "Then Stormägtigste Konung Gustaf III, Med Guds Nåde, Sveriges, Gothers och Venders Konung" - utmanar här tillsammans med sina sex riddare (Arfvid Stenbock, Axel Fersen, Friedrich Horn, Axel Oxenstierna, Carl Ehrensvärd och Adolph Fredrick Munk) varje infödd eller utländsk riddare, som enligt gammal sed var berättigad att deltaga i turneringen. Här omnämns även de teser som kungen resp. utmanaren hertig Karl skulle strida för. Utmaningsbrevet är undertecknat GUSTAF samt de de sex riddarnas namn över tomma vapenskölden. Utmaningsbrevet är inramat i en 2,5 mm bred profilerad och förgylld träram.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Utmaningsbrev
Kategori Officiella brev
Storlek Höjd 50 mm, Bredd 62 mm
Datering 1776
Tillverkare Gustav III av Sverige (Författare)
Föremålsnummer 35432_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2010:3