Föremål

Devota Monumentum Pietatis se Wr forts.247

ryggen täckt av marmorerat papper

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Meurer, Ignatius (Tryckare), Pomeresch, Johann (Författare)
Avbildad Brahe d.y., Nils
Wrangel, Margareta Juliana
Föremålsnummer 111070_SKOBOK