Föremål

Tæda onoris & amoris... Dn. M. Heinrici Friedeliebii... ut &... Margaretæ... Dn. Brant. Schlamanns... filiæ... Accedit in... templo gratiarum. Georgius Volschovv. Stralsundi, prælo Ferberiano, anni 1630.

Pergamentband av latinskt manuskript. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1630, 1600 (1630; 1600 (bandets tillverkning); 1630 (tryckår))
Tillverkningsplats Stralsund
Tillverkare Ferber (Tryckare), Volschow, Georgius (Författare), Schlamann, Margareta (Medförfattare)
Föremålsnummer 109192_SKOBOK