Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skruvstycke av stål.

Två konturerade backar kring kvadratisk platta, vardera med skruv och fjäder. Ena skruven sönder, svängel endast på den hela skruven. Skruvtving för fastsättning i bänk.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Skruvstycke
Kategori Verktyg
Material Stål
Storlek Längd 175 mm
Teknik smitt
Antal 1
Datering 1650 – 1700

1650-1700

Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 3873_SKO