Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hillebard

Klinga, bred med låg mittås och mötande skär två jack vid basen. Yxbladet nedåt utsvängt och upptill utsvängt i en näbbliknande spets (avbruten). Hake smal nedåtböjd. Holk slät, konisk från denna två skenor, L: 273 mm fästade vid skaftet med vardera tre nitar. Skaft av brunbetsat trä med fyrsidigt tvärsnitt med avfasade hörn. 285 mm nedifrån synlig skarv.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hillebard
Kategori
Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2080 mm
  • Bredd 158 mm
  • Längd 315 mm (ståldel)
  • Vikt 1440 g
Antal
1
Tidigare ägare
Föremålsnummer
5956_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5445
Litteratur
Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)