Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Utslag ett av två (6066, 6067) från en av Karl XI:s franska vagnar

Bottentyg av gult siden i atlasbindning. Stora vegetativa mönster i skuren och oskuren grön sammet. Två våder, den vänstra 550 mm bred, den högra 370 mm bred. Foder av ofållad hampväv i tuskaft. Längs sidorna en frans av gult och grönt silke 22 mm bred varav 6 mm stad. Längs nederkanten en 120 mm bred frans. Övre 60 mm ett snörmakeri med mönster av blomrosetter. De undre 60 mm tjock frans med tofsar med kulor av silke trädda på en del tofsars snoddar.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Utslag
Kategori
Övrigt transportutrustning
Material
 • Siden
 • Sammet
 • Hampväv
 • Silke
Storlek
 • Höjd 710 mm
 • Bredd 930 mm
Teknik
 • Satin
 • Skärning
 • Oskuren
 • Tuskaft
Antal
1
Datering
1680
Fysiska egenskaper
 • Färg: Gul
 • Färg: Grön
Föremålsnummer
6066_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 852
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
2 Utslag af grönt blommeradt sammet med gul atlasarbeten och gröna gula silkeskrepiner Tid. inv. nr.: 713 Sida: 51 Nr. i föreg. inv.: 713
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Två stycken Utslag tillen Caret, af grönt Blommmeradt Sammet, med Guld Atlast botten och Gröna Gula Silkes Crepiner omkring, hvaraf ungefär 1/4 dels Aln af Råttor äro sönderskurne Rubrik: Vagns och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 713 Sida: 217 Nr. i föreg. inv.: 713
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Utslag af grönt blommeradt sammet med gul atlasbotten samt gröna och gula silkeskrepiner på ena sidan. Tid. inv. nr.: 852 Nr. i föreg. inv.: 713
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
2 Utslag af grönt blommeradt sammet med gul atlas-botten samt gröna och gula silkeskrepiner Tid. inv. nr.: 713 Sida: 54 Nr. i föreg. inv.: 713
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
2 st Utslag af grönt blommerat sammet med gul Atlasbotten och gröna gula silkeskrepiner Tid. inv. nr.: 713 Sida: 74 Nr. i föreg. inv.: 713
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Twå st Utslag till en Caret af grönt blommerat Sammet, med guhl Atlask bottn, och gröna guhla Silckes-Crepiner omkring, hwar af ungefähr 1/4 dels aln af Rättor äro sönderskurne. En och en half aln Tofs-Frantsar lösa till hwardera, sammaledes af guld och grön Silcke. i marg. Prot. 713 Rubrik: Wagn- och Släde-Tyg Tid. inv. nr.: 30 Sida: 332 Nr. i föreg. inv.: 250
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
2 st Utslag af grönt Blomeradt samet med gul Atlast botten med Crepiner af grönt och gult silcke. Tid. inv. nr.: 713 Sida: 105 Nr. i föreg. inv.: 30 Sida i föreg.inv.: 332