Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Jakthorn

Jakthorn av mässing. Hornet är lindat i två varv. På klockan ett förstärkande bleck med regelbundet upprepade stämplar (biskopsmitra) dessutom inskriften "MACHT ADAM BVCHSCHWINDER IN ELWANGEN 1725".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Jakthorn
Kategori Blåsinstrument
Material Mässing
Storlek
  • Bredd 500 mm
  • Höjd 550 mm
  • Diameter 230 mm (klocka)
  • Vikt 900 g
Antal 1
Tillverkningsplats
Tillverkare Buchschwinder, Adam (Tillverkare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer 7828_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5207
Litteratur
  • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 20
  • Förteckning öfver Enskilda Museum. Kirsteinska Huset, Clara Strandgata 6, 1 trappa upp., Soldin
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)