Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan Gyllenstierna, f. Snoilsky.

Sju visitkort från Friherrinnan Hedvig Gyllenstierna, f. Snoilsky. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Narvavägen 16.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1926

1916 - 1926

Tidigare ägare Gyllenstierna, f. Snoilsky, Hedvig
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.344._HWY